Telefon: +420 387 330 454 | Email: cmmj.cb@seznam.cz | Adresa: Klostermannova 7 , České Budějovice , 370 04 | ČÚ: 0561279339/0800 | IČ: 67777091 | Datová schránka: 

Příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem (plastová zelená karta s QR kódem), kde je po načtení QR možno číst údaje o uživateli a zda je zaplacené pojištění na daný rok.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek České Budějovice). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Platba členského příspěvku je možná na účet

OMS České Budějovice - číslo účtu je

0561279339/0800, jako variabilní číslo je rodné

číslo.

Členské příspěvky se hradí na účty okresních mysliveckých spolků, nebo klubů, jejichž prostřednictvím je plátce členem.

základní členský příspěvekvarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem1000 Kč1600 Kč2100 Kč
zůstává OMS (klubu)504 Kč504 Kč504 Kč
odvod celkem496 Kč1096 Kč1596 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát191 Kč191 Kč191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

varianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem650 Kč1250 Kč1750 Kč
zůstává OMS (klubu)223 Kč223 Kč504 Kč
odvod celkem427 Kč1096 Kč1596 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát121 Kč191 Kč191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

Členský příspěvek
výše ČP celkem750 Kč
zůstává OMS (klubu)540 Kč
odvod celkem210 Kč
odvod pojištění0 Kč
odvod sekretariát205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč

Jste-li členem ČMMJ prostřednictvím některého z odborných klubů, hradíte členské příspěvky na zvláštní bankovní účet číslo 107-3168400247/0100. Variabilním symbolem je vaše celé rodné číslo. Do poznámky pro příjemce uveďte níže uvedený kód, kde znaky XXXX nahraďte rokem, za nějž ČP platíte, např. 97 CP2020 či 97 CP2020-23 a podobně.

KlubPoznámka pro příjemce
Klub přátel ČMMJ97 CPXXXX
Klub vábičů901 CPXXXX
Klub sokolníků902 CPXXXX
Klub trubačů903 CPXXXX
Klub fotografů904 CPXXXX
Klub autorů905 CPXXXX
Klub Dámy české myslivosti906 CPXXXX
Klub lovecké lukostřelby908 CPXXXX
Klub Mladí myslivci909 CPXXXX

Běžný účet ČMMJ číslo 6630011/0100 není určen pro platby členských příspěvků.